Politikalarımız

Untitled

Kalite , Çevre ve İSG  Politikamız

 • Üretimini gerçekleştirdiğimiz kişi, kurum ve kuruluşlara hatasız üretim ve zamanında teslimat yapmak, Yaratıcı ve yenilikçi ürünler üretirken müşterilerimize artı değer sağlamak,
 • Ürünlermize dönük verimlilik araştırmaları yaparak, kaliteden ödün vermeden istikrarlı ve uygun fiyatlı üretimler gerçekleştirmek,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
  TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını, uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini artırmak Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.
 • “Kalite” düzeyini sürekli arttırmak ve verimliliği arttırarak sürekli kılmak için, bilim ve teknolojideki gelişmeleri kaynaklarımızın en etkin şekilde kullanımı esası ile yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Personelimizi şirketimizin faaliyet alanlarında yetkin bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmalarını sağlayacak düzeyde eğitmek ve onlara ekip çalışmasını benimsetmek,
 • İç ve dış müşteriler tarafından, talep edilen hizmetlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş kalite, şartlar ve kriterlere uygun hizmetler vermek, hizmet satın alınacak tedarikçilerin kalite düzeylerini sürekli değerlendirerek kalite düzeyleri yüksek tedarikçilerle çalışmayı ilke edinmek,
 • İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı, taahhüt ederiz.
 • İlgili tarafların Çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı ,
 • Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ ‘ne uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,
 • İSG  yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.

Genel Müdür