Politikalarımız

Kalite Politikamız

  • Yaptığımız taahhütlerde sözleşme tarihlerinde zamanında ve eksiksiz hizmet sağlayarak müşteri memnuniyetini amaçlamak.
  • Mevcut Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirmek ve devamlılığını sağlamayı taahhüt etmek.
  • İnşaat sektöründe doğru çözümler üreterek lider şirketler arasında olmayı hedeflemek.Tedarikçilerimizin performanslarını hizmetimizin kalitesini doğrudan etkilediğinin bilinci ile değerlendirmek.
  • Personel eğitimleri ile kişisel gelişime ve hizmet kalitemize katkı sağlamak.Bilim ve Teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek hizmet yapımızın iyileşmesini sağlamak.

 

Çevre Politikamız

Faaliyet gösterdiğimiz taahhütlerimizde, çevre ve iş güvenliği uygulamaların hassasiyetinin bilinci ile çalışmak.

Şirketimizde uygulanmakta olan inşaat işleri, arazi toplulaştırma ve tarla geliştirme hizmetleri için uygulanan kalite yönetim sisteminin yanı sıra, bu kaliteyi sağlayan en önemli unsur olan çalışanlarımızı olumsuz etkileyebilecek iş güvenliği risklerini değerlendirerek iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almak ve toplam kalite yolunda faaliyetlerini sürdürmekte olan firmamızda tüm hammaddenin kaynağı olan doğaya şükranımızın bir göstergesi olarak en az etkileşimi sağlamak en önemli görevimizdir.

Bunu başarmaya giden yolun doğal hayatı koruyacak uygun teknolojileri takip etmekten geçtiğini bilerek ama bununla yetinmeyerek çevre konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkemizdir.
Uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek 

Bu kapsamda,

  • Yürürlükteki çevre mevzuatının takibi ve uygulanması
  • Doğal kaynakların korunup hammadde ve enerji kaynaklarının ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüm amacıyla değerlendirilmesi
  • Çevre konusunda uygulamaların kamuoyu incelemesine açık tutulması
  • Çalışanlarımız çevre konularında sürekli eğitilmeleri ve bu konuda duyarlılık kazandırılmaları

Taşeronlarımızın çevre konularında sürekli eğitilerek bu konularda duyarlı ve sorumlu kuruluşlar olmalarının teşvik edilmesi firmamızın ana politikasıdır.