Hizmetlerimiz

Taşeronluk Hizmetleri

Diğer Firmalara kaliteli ve hatasız Arazi Toplulaştırma, Toprak Etüt ve Haritalama hizmeti verilmektedir. Bugüne kadar verdiğimiz taşeron hizmetlerine ait arazi toplulaştırma ve toprak etüt aşamalarını aşağıdaki sunumlarımızda izleyebilirsiniz.

 Proje Hizmetleri

 1. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi
 2. Elektropompajlı Sulama Tesisleri Projeleri
 3. Yeraltı Sulama Tesisleri Projeleri
 4. Yağmurlama ve Damla Sulama Sistemi Projeleri
 5. Gölet Projeleri
 6. İçmesuyu Projeleri
 7. Kanalizasyon Projeleri
 8. Taşkın Koruma Projeleri
 9. Tarla İçi Yol Projeleri
 10. Açık ve Kapalı Drenaj Projeleri
 11. Peyzaj ve Çevre Düzenleme Projeleri
 12. Toprak Etüt Projeleri
 13. Arazi Yolu Projeleri
 14. Arazi Islah Projeleri

Yapım İşi Hizmetleri

 1. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri
 2. Elektropompajlı Sulama Tesisleri
 3. Yeraltı Sulama Tesisleri
 4. Yağmurlama ve Damla Sulama Tesisleri
 5. Gölet (İçmesuyu -Sulama)
 6. Kanalizasyon
 7. İçmesuyu
 8. Taşkın Koruma
 9. Açık ve  Kapalı Drenaj
 10. Peyzaj ve Çevre Düzenleme
 11. Arazi ve Toprak Etüt Yapımı
 12. Halihazır ve Şeritvari Harita Yapımı
 13. Tarla İçi Yol Yapımı
 14. Arazi Yolu Yapımı
 15. Arazi Islahı
 16. Toprak Analizi
 17. Detaylı Toprak Etüdüne Dayalı Arazi ve Toprak Sınıflandırması
 18. Arazi Kullanımı ve Kabiliyet Sınıflaması
 19. Arazi Derecelendirme Haritası